این یک صفحه مستقل  است که به زودی تکمیل یا حذف خواهد شد.

این صفحه توسط کانون فرهنگی مسجدالرقیه(س)اداره میشود.

سایت رسمی مسجدhttp://www.alroghayeh.ir/ می باشد.

شماره تماس:09175840350